Lannoitusmenetelmät ja ympäristön huomiointi

Tuhkan maalevitys

Tehokkain tapa saada suometsät kasvukuntoon on toteuttaa tuhkalannoitus maalevityksenä heti turvemaan talviharvennuksen jälkeen samoja uria käyttäen. Käytämme rakeistettua tuhkaa, sekä itsekovetettua tuhkaa. Tuhkan maalevitys on edullista ja tuottaa investoinnin takaisin kolmin-, tai jopa viisinkertaisena. Tuhkan maalevitykset ovat olleet palveluissamme mukana vuodesta 2013 alkaen.

Lue lisää>>

Kemiallisten lannoitteiden maalevitys

Kemiallisten lannoitteiden maalevitys on työlajeistamme vanhin ja se on edelleen metsätalouden kannattavin sijoitus. Lannoitteina käytämme typpipitoisia kemiallisia lannoitteita. Maalevityksenä pystytään lannoittamaan kangasmaat oikeaan aikaan harvennuksen jälkeen. Levitys on edullista, tarkkaa ja lannoitus kyetään kohdistamaan metsätalouden kannalta tuottoisimpiin kohteisiin!

Lue lisää>>

Lentolevitykset rakeistetulla tuhkalla ja kemiallisilla lannoitteilla

Lentolevityksenä voidaan toteuttaa lannoituksia, joihin ei maalevityksenä ole asiaa! Näitä ovat muun muassa ojitetut turvemaat, boorinpuutostaimikot, sekä puhtaiden kuusikoiden kasvatuslannoitukset. Lentolevitys on nopeaa, mutta tarkkaa tietokoneohjatun levityksen myötä. Lentolevityksessä yhteishankkeiden toteuttaminen on maalevitystä helpompaa, joten aina kannattaa yrittää saada myös naapuri mukaan!

Lue lisää>>

Ympäristöasioiden huomiointi

Haluamme pitää ympäristöstämme huolta, ja erityisesti vesiensuojelu on tärkeässä osassa metsänlannoituksessa. Jokaisella sertifikaatilla ja ohjeistuksella on hieman erilainen näkökanta lannoitukseen. Me olemme koostaneet itsellemme oman ohjeistuksemme, jotta meidän toimintamme ei heikentäisi ympäristön tilaa. Ympäristön suojelu lähtee kohdevalinnasta ja hyvästä suunnitelusta.

Lue lisää>>