Kesä ja kemialliset

Kemiallisten lannoitteiden maalevitys

Maalevitys on kustannustehokas ja joustava menetelmä kangasmaiden lannoituksissa. Työn toteutus sijoittuu kesäaikaan, parhaimmillaan levitykset alkavat jo toukokuussa ja jatkuvat aina elo-syyskuulle asti. Menetelmänä maalevitys soveltuu hyvin viereisen kuvan kaltaisille kohteille, joissa ajourat ovat alle 5 vuotta vanhoja ja maapohjat kestävät.

Katso myös videomme kemiallisten lannoitteiden maalevityksestä!

Levitys toteutetaan osittain samoilla, osittain eri koneilla kuin tuhkan maalevitys. Koneiden perusperiaate on sama: ajokoneet ovat pieniä tai keskisuuria metsätraktoreita ja levitin sijaitsee kuormatilan perällä. Levitinlaite puolestaan on tuhkalla järempi ja kemiallisilla lannoitteilla käytetään maatalouskoneista tuttua laitteistoa.

Levitystasaisuus on huippuluokkaa tietokoneohjattujen levittimien johdosta. Vasemman ja oikean puolen levitystä voidaan säätää portaattomasti. Työn edetessä voidaan myös helposti rajata työalueesta ulos kohdat, joihin lannoitetta ei haluta (pienet suopainanteet, kalliot, ojat). Koneen kyytiin mahtuu kerralla 4-6 ha lannoitteet, joten hakkuun ajouria ei yleensä tarvitse ajaa kuin kerran läpi.

Menetelmän reunaehtoja ovat: asianmukainen ajouraverkosto ja kestävä maapohja.