Lannoitushankkeen suunnittelusta

Lentolevityshankkeet

Helikopterin, lannoitesäkkien, sekä kuorma-auton tulee mahtua kaikkien samaan aikaan varastopaikalle. Paras paikka on peltojen/taimikon läpi kulkeva tie, kunhan vieressä ei ole sähkölinjaa. Kopteri lentää poikittain kuorma-autoon nähden. Lentosuunnassa puuston pituus tulisi olla kolmannes siitä, mitä on matkaa tien laidasta tyvelle. Eli 20 metriseen puustoon tulisi olla vähintään 60 metriä matkaa tien laidalta.

Tarvittaessa varastopaikalta tulee raivata kaikki yli 50 cm korkea kasvusto tien varresta 20 m matkalla, helikopterin turvallisen laskeutumisen varmistamiseksi. Helikopterin tulee kyetä lasketumaan tankkaukseen jokaisella varastopaikalla.

Varastopaikalta olisi hyvä olla korkeintaan 1-2 kilometriä levityskuvion keskelle. Varastopaikka voi sijaita kahden lannoitusalueen välissä, jolloin kuvioiden välimatka voi olla jopa 3-4 km. Yhdeltä paikalta kannattaa operoida mahdollisimman suurta aluetta, ja sieltä voidaan levittää paria eri lannoitetta. Tuhka ja kemialliset levitetään kuitenkin eri levittimellä, jonka vaihtaminen vie hetken aikaa.

Lentovarastopaikka
Pellon halki kulkevalla tiellä on hyvin tilaa työskennellä

Maalevityshankkeet – kesä

Maalevityshankkeissa tärkeimmät asiat ovat toisenlaisia. Kulkureitit tulee olla selvillä jokaiselle lannoituskuviolle. Harvennuksessa ajourien leveys olisi hyvä olla neljä metriä, silloin tavallisella metsätraktorilla päästään kulkemaan ilman vaurioita. Ajourista olisi hyvä olla reittipiirros käytettävissä levitystyön suunnitteluun.

Levityskoneessa pidetään ketjut päällä myös kesän kesälevityksissä. Kallioiden ja pehmeämpien kohtien vuoksi.

Ojien ylitykset voivat tulla haasteeksi. Korjuussa käytettäviä puita ei enää levityksen aikaan ole, eikä levityskone sovellu erikoisrakenteidensa takia niiden siirtämiseenkään.

Ajokone lähtemässä lannoituskierrokselle
Metsätraktori suuntaamassa levityskohteelle täysien säkkien kanssa
Ajokone palaamassa varastolle tyhjiä säkkejä mukanaan
Levityskoneen kuormatilassa kulkee tyhjät säkit takaisin varastolle