Ympäristön huomiointi

Ympäristön huomiointi

Ympäristö ja sen huomiointi on meille tärkeää. Ilman ravinteita eivät puut kasva terveinä ja vastustuskykyisinä erilaisia tuhoja vastaan. Toisaalta väärässä paikassa ollessaan ravinteet aiheuttavat ongelmia, muun muassa ravinnepäästöt vesistöihin on syytä minimoida. Suomessa on paljon vesistöjä sekä pohjavesiä, jotka tulee huomioida lannoituksessa suunnitteluvaiheesta lähtien. Alle olemme koonneet tärkeitä huomioitavia asioita, jotka on hyvä meidän jokaisen sisäistää lannoituskohdetta valitessa.

Sertifikaatit vaikuttavat myös lannoituksiin. PEFC ei rajoita metsänomistajan päätösvaltaa lannoituksessa, mutta ohjeistaa vesistöjen huomiointiin. FSC vaikuttaa tällä hetkellä suhtautuvan hieman tiukemmin lannoittamiseen; sallittua on tuhkalannoitus turvemailla, kasvatuslannoitus varttuneissa kasvatusmetsissä MT- ja VT pohjilla, sekä todennetun ravinne-epätasapainon korjaaminen.

Metsän muu käyttö

Metsänlannoitus ei vaikuta muuhun metsien käyttöön juurikaan. Marjojen poimiminen on turvallista lannoituksen jälkeen, kunhan suoranaisesti lannoitetta ei päädy poimittavaksi. Monesti kuultu väite tuhkalannoituksen raskasmetallien kertymisestä marjoihin on kuopattu, eikä näin ollen ole tarvetta välttää sienten tai marjojen poimintaa [lähde: metla].

Puuston kasvaessa puustoon sitoutuu hiilidioksidia. Mikäli kasvu paranee 14-20 m³/ha per lannoituskerta, jokainen kuutio puuta sitoo hiilidioksidia 1-1,5 m³, päästään jo aikamoiseen hiilensidontaan pelkällä lannoituksen tuomalla lisäkasvulla. Metsää lannoittamalla myös ilmakehän happipitoisuus nousee parantuneen kasvun myötä.

Vesiensuojelu ja suojelualueet lannoituksessa

Me jätämme aina lannoittamattoman suojavyöhykkeen vesistöihin. Kohteesta riippuen myös lannoittamattoman alueen leveys vaihtelee. Saamme jokaiselta levitysalueelta levityskoneen (helikopteri/metsätraktori) GPS-sijainnista tallennetun ajourapiirron. Helikopteri tallentaa levittimen käynnissäolevat sijainnit, metsätraktori koko kulkemansa matkan. Metsätraktorin ajoura saattaa siten kulkea suojakaistalla, mutta levitin voi olla kiinni.

Pintavedet

Meri, järvi, joki tai lampi

 • ForestVitalilla jätämme aina vähintään 25-50 m suojavyöhykkeen riippuen maastosta, levitystavasta sekä lannoitteesta. Aina vähintään sertifikaatin mukaiset vaatimukset.
  • Jyrkkään kohtaan enemmän suojaa kuin erittäin loivaan rantaan
  • Maalevityksessä kuljettaja voi vapaammin valita maaston mukaan parhaan suojavyöhykkeen
  • Lentolannoituksessa on aina vähintään 50 m suojavyöhyke järviin ja meriin. Jokiin ja lampiin suojavyöhyke on vähintään 25 metriä.
  • Tuhkassa olevat ravinteet eivät kulkeudu veden mukana yhtä hyvin kuin kemiallisten lannoitteiden typpi
 • Sertifikaattien vaatimukset:
  • FSC: meri, järvi, joki tai lampi 50 m leveä suojavyöhyke
  • PEFC: meri, järvi, joki tai lampi 5-10 m leveää suojakaistaa ei lannoiteta
  • Tapion Hyvän Metsänhoidon Suositukset: Jätetään maaston mukaan lannoittamaton suojavyöhyke

Ojat

 • Lannoitteesta ei ole puustolle hyötyä ojassa ja ojiin levittämistä vältetään parhaan mukaan
  • FSC rajoittaa tiukasti lannoitusta ojien lähellä, tämä rajoittaa lentolevitysalueiden valintaa jonkin verran
 • Lannoitusalueiden suunnittelussa on alusta pitäen otettava ojaverkosto huomioon
 • Sertifikaattien vaatimukset:
  • FSC: ojiin jätetään 5m suojavyöhyke
   • Lentolannoituksessa suojavyöhykkeet piirrettään pois levityskuviosta
   • Maalevityksessä levittäjä jättää suojavyöhykkeet ojaston mukaan
  • PEFC: ojiin levittämistä vältetään
   • Helikopteri valitsee lentolinjat ojat huomoiden
   • Maalevityksessä levittäjä säätää levittimen asetuksia tarpeen mukaan

Muut vesistöt

 • Jätämme 25 m suojavyöhykkeen
 • Sertifikaattien vaatimukset:
  • FSC: puroihin jätetään 20m leveä suojavyöhyke
  • PEFC: 5-10 m leveää suojakaistaa ei lannoiteta

Pohjavedet

 • Jos tuhkaan ei ole lisätty booria, tuhkalannoitus on sallittu kaikilla pohjavesialueilla
  • Booria on lisätty Ecolanin Horus ja Borea tuotteisiin sekä Rakeistuksen Nuottasaaren tuhkaan
 • Lannoitteita ei varastoida pohjavesialueilla, koskee kemiallisia lannoitteita sekä tuhkia
 • Sertifikaattien vaatimukset:
  • FSC: Lannoitus ei ole sallittua millään pohjavesialueella
  • PEFC:
   • Vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla ei lannoiteta, entinen 1. luokka
   • Vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella voi lannoittaa, entinen 2. luokka
   • Turvemaiden tuhkalannoitus on sallittua kaikilla pohjavesialueilla (huom. boori)

Suojelualueet

 • Tärkeät elinympäristöt
  • Jätämme 20 m leveän vyöhykkeen kohteisiin
 • Suojelualueiden rajoitukset on tarkistettava tapauskohtaisesti
  • Monesti lannoitusrajoituksia ei ole
  • Lannoituksen kannattavuus voi tosin olla kyseenalainen, jos esimerkiksi puuston korjaamisella on voimakkaat rajoitukset.