Talvi ja tuhka

Talvikaudella levitetään tuhkalannoitteita

Tuhkalannoitteiden maalevitys on kustannustehokas menetelmä turvemaiden terveys- ja kasvatuslannoituksiin. Levitys suoritetaan saman talven aikana hakatuille kohteille, jolloin jäätyneet ajourat voidaan käyttää hyödyksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Lannoitustyö tehdään kevyellä tai keskiraskaalla metsätraktorilla hakkuussa syntyneitä ajouria pitkin. Lannoitteet levitetään metsätraktoriin asennetulla keskipakoislevittimellä, jonka levitysetäisyys riittää normaaliin ajouraleveyteen mainiosti. Koneen kyytiin mahtuu kerralla noin kahden hehtaarin lannoitteet.

Kohteiden suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää turvemaiden lannoituksissa maalevityksessä ja ajoitus hakkuiden kanssa vaatii yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hyvällä suunnittelulla voidaan minimoida mahdolliset ongelmat käytännön levitystyössä.

Kustannustehokkuuden kannalta järkevän työmaan minimikoko on 5 hehtaaria ja lannoitettavien kuvioiden tulee sijaita alle kilometrin ajomatkan päässä varastopaikalta. Hinnaltaan edullisinta lannoitus on kuitenkin toteuttaa yli 30 ha yhtenäisillä työkohteilla.

Katso myös videomme tuhkan maalevityksestä!

Kuvia levityksestä