På Svenska

Skogsgödsling förbättrar markens näringsämnesbalans. Det kemikaliska gödselmedlet innehåller huvudsakligen kväve men också kalcium, magnesium och bor. Askgödsel består av aska från trä och torv. Det innehåller mycket kalcium, kalium och fosfor men också mycket mikroelement. Balans mellan näringsämnena gynnar trädens tillväxt. Tillväxtökningen efter gödsling är ca 14–20 m³/ha i 7-8 år. Nästan alla skogsägare har någon skog som man kan gödsla; efter gallring kan man sprida kvävegödsel på mo och askgödsel på torvmarker. Vi kan använda skotare med spridningssystem eller helikopter. Helikoptern är lönsam när man måste sprida bor på plantskogar.

Bästa partner när det gäller skogsgödsling!

Vårt företag fokuserar endast på skogsgödsling. Vi har de bästa övergripande metoderna för skogsgödsling. Flexibilitet och kvalitet är våra styrkor. Vår kärnkompetens är att samla skogsgödslingsprojekt och koordinera dem. Vi arbetar överallt i Finland, därför är transportering av gödsel mycket effektivt från bruk till skog.
När ni vill ha en expert, väljer ni ForestVital Oy!