Raeboori

FV Raeboori

Raeboori on metsien boorinpuutokseen ja erityisesti helikopterilevitykseen suunniteltu tuote, jossa boori on hitaasti liukenevassa muodossa. Tuote soveltuu kivennäis- ja turvemaiden boorinpuutoksen korjaamiseen.

Boorinpuutos:

Keski- ja Itä-Suomen viljavien kivennäismaiden kuusikoissa esiintyy boorinpuutoksen aiheuttamia kasvuhäiriöitä. Boorinpuutoksen tyypillisiä oireita ovat latvan kärkisilmujen kuoleminen ja siitä johtuva monihaaraisuus.

Nämä aiheuttavat puun pituuskasvun tyrehtymisen, runkovikoja ja hankalimmissa tapauksissa puiden pensastumisen.

Boorinpuutoksen aiheuttama kasvuhäiriö varttuneessa kuusentaimikossa.


Tuotetiedot

Tuotetta käytetään todetun boorinpuutoksen korjaamiseen metsätaloudessa. Suositeltava käyttömäärä metsälannoituksessa on 250–300 kg/ha.

Boori: 0,9%

Kalsium: 45%

Magnesium: 1,0 %

Toimituskosteus: < 1 %

Säkkikoot: 25 kg pikkusäkki, toimitettuna 500 kg suursäkkien sisällä; 500 kg ja 1000 kg suursäkit

Käyttömäärä saa olla korkeintaan 275 kg /ha, mikäli boorinpuutosta ei ole todettu neulas-, lehti- tai maaperäanalyysillä. Mikäli puutos on havaittu edellä mainituilla analyyseillä, sallittu käyttömäärä on enintään 440 kg/ha

Tuote soveltuu metsänlannoituskäyttöön tai käytettäväksi maa- ja puutarhataloudessa.

Asianmukaisia käyttömääriä ei saa ylittää. Levittäminen 1 luokan pohjavesialueella ja suojelualueilla on kiellettyä.