Tuhkatuotteet

Tuhkatuotteet

Tuhkalannoitus tekee oikein valituilla kohteilla ihmeitä metsän yleisilmeelle ja kasvulle. Tuhkalannoitus soveltuu ensisijaisesti runsastyppisten, hyvin maatuneiden paksuturpeisten turvemaiden lannoitukseen ja entisten turvesoiden metsityslannoituksiin. Hyvillä kohteilla tuhkalannoitus lisää puuston kasvua 2-4 kuutiota hehtaarille yli 20 vuoden ajan, joka tuottaa investoinnille jopa 10 prosentin sijoitetun pääoman tuoton.

Tuhkalannoitteet syntyvät puun, turpeen ja peltobiomassojen voimalaitospolton yhteydessä. Tuhkalannoitteiden ravinteet ja tuhkan käyttökelpoisuus vaihtelee runsaasti polttoainesuhteista, kattila- ja käsittelytekniikoista. Tuhkalannoitteissa ravinteet ovat hidasliukoisessa muodossa ja ravinnesuhteet vaihtelevat laitoskohtaisesti.

Levitys- ja hyötykäyttöpalveluidemme kautta omaamme maan laaja-alaisimman osaamisen eri tuhkalannoitteiden ominaisuuksista ja käytössämme on runsaasti eri tuhkajakeita. Maalevityksessä suosimme kustannustehokkaita kostutettuja, aumastabiloituja tuhkalannoitteita ja helikopterilevityksessä rakeisia tuhkalannoitteita.

Pyrimme aina lisäämään hehtaarille vähintään hyvien metsänhoitosuositusten mukaiset 40 kg fosforia ja 80 kg kaliumia hehtaarille tuhkalannoituksessa.

Mustikkaturvekangas 3 vuotta tuhkalannoituksen jälkeen. Turpeessa oleva typpi on saatu puuston käyttöön.

Kovettunutta ja seulottua voimalaitostuhkaa.

Kovettunutta, seulomatonta voimalaitostuhkaa